XXX sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na XXX sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXIX.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja dotycząca realizacji planu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez Gminę Korsze w 2016 roku.

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu,

b) zmiany uchwały w sprawie nadanie statutów sołectwom: Babieniec, Błogoszewo, Bykowo, Dłużec Wielki, Garbno, Glitajny, Gudniki, Gudziki, Kałwągi, Karszewo, Kraskowo, Łankiejmy, Parys, Piaskowiec, Płutniki, Podlechy, Prosna, Saduny, Sajna Wielka, Sątoczno, Suśnik, Tołkiny,

c) zmiany uchwały w sprawie podziału sołectwa Błogoszewo na sołectwo Błogoszewo
i Warnikajmy oraz nadania statutu sołectwu Warnikajmy,

d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korsze na 2016 rok,

e) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku”,

f) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Korsze,

g) stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skarg i przekazania ich według właściwości,

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu,

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w miejscowości. Tołkiny do miejscowości. Starynia”,

j) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016-2025,

l) zmiany budżetu Gminy Korsze na 2016 rok.

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Hala sportowa

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś124
Ten tydzień1633
Ten miesiąc5302
Wszystkie436396

Kubik-Rubik Joomla! Extensions