XXXIII sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXX.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

8. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

b) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,

c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Korsz,

d) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korsze na lata 2017-2021”,

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korsze na 2017 rok,

f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Korsze na lata 2017-2018,

g) organizacji wspólnej obsługi administracji, organizacji i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym gminy,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016-2025,

i) zmiany budżetu Gminy Korsze na 2016 rok.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Hala sportowa

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś197
Ten tydzień1484
Ten miesiąc5949
Wszystkie422932

Kubik-Rubik Joomla! Extensions