XXXVII sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIV i XXXV.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o działalności placówek kulturalnych na terenie Gminy oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej.

8. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2017 rok

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Korsze z uwzględnieniem problemu bezdomności zwierząt.

10. Informacja o pracach przygotowawczych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok.

11. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687N w miejscowości Łankiejmy"  w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych,

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korsze w 2017 roku”,

d) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach,

e) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Postaw na rodzinę”,

f) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli w 2017 roku,

g) dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

h) kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017-2018 do publicznych przeszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korsze

i) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030,

j) zmiany uchwały budżetowej Gminy Korsze na rok 2017.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Hala sportowa

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś196
Ten tydzień1483
Ten miesiąc5948
Wszystkie422931

Kubik-Rubik Joomla! Extensions