STOP PRZEMOCY! - Zespół Interdyscyplinarny

Źródło: internet

W wielu rodzinach, występuje przemoc domowa. Nie mówią jednak o tym, bo się wstydzą i boją. Często też ofiary przemocy czują się winne za zaistniałą sytuację.

Musisz jednak wiedzieć, że:

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY
PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY POWIEDZIEĆ NIE!

Nie masz powodu, by się wstydzić, zrób pierwszy krok – przerwij milczenie. Pamiętaj, że masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy, masz prawo do szacunku i godnego traktowania…

CZAS ZACZĄĆ MÓWIĆ!!!
JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ
LUB JEJ ŚWIADKIEM
ZADZWOŃ, PRZYJDŹ (lub wyślij maila)

Tel. 668 278 740
mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (zapewniamy anonimowość)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
w Korszach
Ul. Mickiewicza 13


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY- został powołany przez Burmistrza Korsz w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji alkoholowej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy).

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

LGD Barcja

Lokalna Grupa Działania „Barcja”

Głównym celem Lokalnej Grupy Działania jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Właśnie z tego powodu opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju, która jest dokumentem opisującym taktykę rozwoju obszaru. LGD swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol. Dzięki temu możliwe jest realizowanie operacji w ramach Wdrażania LSR w 4 tematach: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty i Odnowa wsi. Warunki przyznania pomocy i wszelkie procedury opisane są w Lokalnej Strategii Rozwoju , do której lektury zachęcamy.

 

Pracą LGD kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:


Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Witold Bogdanowicz
Wiceprezes Zarządu – Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień
Wiceprezes Zarządu – Beata Pakuła
Skarbnik – Elżbieta Ogłuszka
Sekretarz – Mirosława Milinkiewicz

Organem decyzyjnym jest Rada. To właśnie ona jest odpowiedzialna za ocenę i wybór projektów do realizacji


Przewodniczący Rady – Sławomir Jarosik (Wójt Gminy Kętrzyn)
Wiceprzewodniczący Rady – Janusz Kozoń
Wiceprzewodnicząca Radu – Łukasz Wiśniewski
Członkowie Rady:
Ryszard Ostrowski (Burmistrz Korsz)
Ryszard Kozyta (Wójt Gminy Barciany)
Grzegorz Mucha (Burmistrz Sępopola)
Marek Janiszewski (Burmistrz Reszla)
Elżbieta Biedrawa („BieArt” PPHU – Barciany)
Kazimierz Żuchowski (Parafia Rzymskokatolicka w Karolewie)
Wiesława Syhłowyj – (Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne – Kętrzyn)
Jarosław Pieniak (Klub sportowy Orlęta-Rema w Reszlu)
Piotr Sańko
Dorota Górecka
Bożena Szerszunowicz
Bogusław Domaradzki

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad pracą Zarządu

 
Przewodniczący Komisji – Wiesław Gajdowski
Członek Komisji – Franciszek Kuleszo
Członek Komisji – Leszek Twarogowski
Więcej informacji na stronie www.lgdbarcja.pl

Historia

Jeszcze do niedawna sądzono, że nazwa Korsze wywodzi się od pruskiego bożka Kursza. W świetle najnowszych badań dokonano weryfikacji informacji i stwierdzono, że Korsze były jednym z licznych dóbr służebnych, jakie Zakon Krzyżacki zakładał w XIV wieku wokół zamków, w tym przypadku wokół zamku krzyżackiego odkrytego w 2003 roku w Sątocznie. Stąd też wywodzi się nazwa osady, która w języku pruskim brzmiała Karsens albo Kors, co w pokrewnym języku litewskim znaczy „orzech”. W XV w. było własnością rody Spyrów. W 1817 roku dobra te należały do rodziny Ramsdorfów, a osada liczyła wówczas 114 mieszkańców i 15 domów. 

 

KALENDARIUM

 

1734 – z nakazu królewskiego dekretu „Principia Regulativa” właściciel majątku Caspar de Fresin wybudował szkołę, która usytuowana była przy drodze z majatku do folwarku w Podlechach (ob. ul. Szkolna).

 

1.11.1867 – pierwszy pociąg wjeżdża na dworzec kolejowy w Korszach. Jest to początek dynamicznego rozwoju wsi, później osady i miasta.

 

1870 – 1880 – budowa brukowej drogi (ob. nr 590) z Reszla przez Korsz, Barciany do Węgorzewa. Wzdłuż drogi – ulicy przebiegającej przez Korsze budowane są domy dla urzędników i kolejarzy.

 

1903 – miejscowość liczyła 802 mieszkańców.

 

24-28.08. 1914 – okupacja Korsz przez żołnierzy rosyjskich z armii „Niemen”, którą dowodził gen. Paul E. Rennenkampf.

 

28.08.1914 – Rosjanie podpalają dworzec kolejowy, pocztę, domy mieszkalne przy dworcu, karczmę w Podlechach oraz duzy skład opałowy, a także niszczą jedną wieżę cisnień.

 

1916 – 1920 – odbudowa zniszczeń dokonanych prze żołnierzy rosyjskich.

 

1923 – powstaje jedyna na terenie Prus średnia szkoła pszczelarska.

 

1925 – miejscowość liczy 2500 mieszkańców

 

1927 – ustanowiono herb Korsz.

 

1931 – oddano do uzytku stadion miejski.

 

1931 – powołano ochotniczą straż pożarną

 

1936-1937 budowa fabryki mleka skondensowanego, która w czasie II wojny swiaowej produkowała czekoladę.

 

1939-1945 w czasie II wojny siwatowej Korsze, a szczególnie dworzec jest otoczony szczególna ochroną z racji strategicznego położenia, jak i bliskości (25 km) kwaterfy Hitlera w Gierłoży.

27.04.1945 – władze polskie obejmują (ale tylko formalnie) w posiadanie osadę Korszyn (taka oficjalną nazwę nosiły wówczas Korsze). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze z wileńskiej PKP.

 

1.11.1945 – Miejscowość liczy 145 mieszkańców.

 

1950-1955 – modernizacja ulic: Wolności, Mickiewicza, Kościuszki, Wojska Polskiego. Płyty chodnikowe przy ul. Wolności pochodzą z uzyskanych płyt z byłej kwatery Hitlera w Gierłoży.

 

2.09.1962 – na uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej wręczono akt nadania praw miejskich dla osiedla Korsze.

 

27.05.1990 – pierwsze demokratyczne wybory do samorządu lokalnego w Korszach. Pierwszym burmistrzem, wybranych przez radnych, został Jerzy Skórko, który sprawował urząd przez dwie kolejne kadencje (do 1998r.) W latach 1990-2002 do rady miejskiej w Korszach wybieranych było 22 radnych, a od 2002 - 15.

 

18.12.1990 – o godz. 10.46 na stację w Korszach wjechał pierwszy pociąg elektryczny.

 

1991 – uchwała Rady Miejskiej w Korszach ustanowiono nowy herb.

 

1998 – Korsze zamieszkuje 5242 mieszkańców.

 

31.12.2005 – miasto liczy 4972 mieszkańców.

 

31.12.2007 – miasto liczy 4849 mieszkańców.

Źródło: Tadeusz Korowaj, Dzieje Miasta i Gminy Korsze. Przewodnik historyczny, Korsze 2007.

Współpraca zagraniczna

{nomultithumb}

Celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych. Międzynarodowe kontakty Korsz mają na celu podejmowanie i umacnianie wszelkich działań zmierzających do:

Współpracy władz lokalnych

Współpracy gospodarczej

Współpracy kulturalnej i sportowej

Współpracy w zakresie tworzenia infrastruktury transportowej

Poznania historii, dziedzictwa i bogactwa kulturowego

Wspólnej promocji miast partnerskich

Współpracy firm komunalnych

Miasto Ejszyszki (Eisiskiu)– jedna z najstarszych miejscowości Wileńszczyzny (70 km na południe od Wilna). Nazwa miasta, według legendy, wywodzi się od jednego z najdzielniejszych wojów litewskich, Eisziusa, który dostał te ziemie w XI w. w nagrodę za odzyskanie ich od książąt ruskich. Prawa miejskie nadał osadzie Jan III Sobieski w XVII w. Przez miasto przebiegał ważny szlak, zwany ,,gościńcem raduńskim", prowadzący z Wilna do Krakowa. Mimo to miasto nie rozwinęło się nigdy w większy ośrodek. Na początku XIX w. niedaleko Ejszyszek była stacja telegrafu optycznego linii Warszawa - Sankt Petersburg.

Ejszyszki  liczą ok. 3700 mieszkańców. W miasteczku działają dwie szkoły średnie (polska, litewska z filią rosyjskiej), szkoła muzyczna, szkoła sportowa im. Antoniego Ratkiewicza, dwa przedszkola (polskie i litewskie) oraz Dom Polski. Zdecydowaną większość mieszkańców miasteczka stanowią Polacy (ok. 85 proc.).

Porozumienie o współpracy partnerskiej między miastem Ejszyszki a Gminą Korsze zostało podpisane 7 lipca 2007 roku.

 

Miasto Pravdinsk– miasto w Obwodzie Kaliningradzkim, liczące 4,5 tysiąca mieszkańców. Miejscowość położona nad rzeką Łyna, ok. 30 km na północny wschód od Bagrationowska i 25 km na południe od Gwardiejska, 10 km od granicy z Polską. Pravdinsk założony został przez Krzyżaków w 1312 przy brodzie na Łynie. 14 czerwca 1807 w pobliżu miasta rozegrała się jedna z ważnych bitew wojen napoleońskich. 31 stycznia 1945 miasto zostało zdobyte przez oddziały 3. Frontu Białoruskiego. Po wojnie miejscowość przypadła ZSRR. W 1946 roku nazwę miasta zmieniono na Prawdinsk.

Porozumienie o współpracy partnerskiej między miastem Pravdinsk a Gminą Korsze zostało podpisane 26 września 2007 roku.

 

Miasto Młynów - osiedle typu miejskiego na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. 8,2 tys. mieszkańców (szacunek na 2006). Obecnie w skład osiedla wchodzi dawne miasteczko Murawica.

Porozumienie o współpracy partnerskiej między miastem Młynów a Gminą Korsze zostało podpisane 20 czerwca 2009 roku.

 

Bagrationowsk (Iławka) - miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji (6 tys. mieszkańców), położone przy granicy z Polską. Centrum rejonu bagrationowskiego .  W lutym 1807 roku w pobliżu miasta rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy wojskami francuskimi pod wodzą Napoleona, a armią rosyjską, dowodzoną przez generała Bennigsena, wspomaganą przez kontyngent pruski. Jednym z dowodzących bitwą był generał rosyjski Piotr Bagration, od którego nazwiska wzięła się obecna, rosyjska nazwa miasta. W 1939 miasto liczyło 7485 mieszkańców. 10 lutego 1945 miasto zostało zdobyte przez wojska 3 Frontu Białoruskiego i poważnie ucierpiało w czasie walk. Początkowo linia demarkacyjna pomiędzy Polską i ZSRR przechodziła 1 km na północ od miasta, które podlegało polskiej administracji. Wówczas została ustalona urzędowa polska nazwa miasta Iławka (nazwa formalnie weszła w życie po opublikowaniu w Monitorze Polskim Zarządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. 1946 nr 44 poz. 85), zawierającego nazwę tego miasta). Jednak w 1946 roku całą miejscowość włączono do Związku Radzieckiego. Obecnie siedziba rejonu bagrationowskiego.(Wikipedia).

Porozumienie o współpracy partnerskiej między Rejonem Bagrationowsk a Gminą Korsze zostało podpisane 17 grudnia 2011 r.

 

Położenie

Miasto i Gmina Korsze leży w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Teren jest równinny, jedynie w południowej części gminy pagórkowaty, w jej granicach nie ma prawie jezior. Gmina Korsze jest typową gmina rolniczą, gdzie gleby są urodzajne, o dobrej strukturze i zasobności w składniki pokarmowe. Gmina Korsze wchodzi w skład powiatu kętrzyńskiego. Od zachodu graniczy z gminami: Bisztynek i Sępopol, od północy z gm. Barciany, od wschodu z gm. Kętrzyn, od południowej strony z gm. Reszel

Na terenie gminy przecinaja się dwie drogi wojewódzkie nr 590 (Biskupiec-Łężany-Reszel-Barciany) i nr 592 (Bartoszyce-Ketrzyn-Giżycko). Po reformie administracyjnej w 1999 roku miasto Korsze znajdują się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Z Korsz do Olsztyna, miasta wojewódzkiego, jest niecałe 80 km. W Korszach znajduje się węzeł kolejowy obsługujący pociągi pasażerskie i towarowe w czterech kierunkach, w tym 2 do granicy państwa.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 24994 ha, w tym grunty orne 14306 ha. Liczba mieszkańców Gminy wynosi ponad 11 tysięcy, natomiast miasto Korsze zamieszkiwane jest przez 4849 mieszkańców.

Inwestycje w ramach RPO Warmia i Mazury

 


 

Gmina Korsze rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka”. Inwestycja ta współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6 osi piorytetowej "Środowisko przyrodnicze", działanie 6.1 "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

14 maja 2009 roku w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Korsze.

Całkowita wartości projektu wynosi 4 634 081,96 zł. Dofinansowanie do projektu wynosi 2 345 506,33 zł. 10 lipca 2009 roku przekazano dla wykonawcy plac budowy. W chwili obecnej inwestycja przebiega prawidłowo, bez żadnych zakłóceń.

Zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka”. Inwestycja ta współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6 osi piorytetowej "Środowisko przyrodnicze", działanie 6.1 "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 


 

Inwestycje dofinansowane z środków Unii Europejskiej realizowane w 2014r.

 

Zadanie pn: „Kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie w oparciu o odnawialne źródła energii". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NrUDA-RPWM.06.02.01-28-043/13 z dnia 31.12.2013r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Całkowita wartość projektu 991 351,00zł

Kwota dofinansowanie z EFRR – 793 080,80zł  

 

Zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Korsz”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NrUDA-RPWM.06.01.02-28-019/13-00 z dnia 31.03.2014r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Całkowita wartość projektu 3 735 242,00zł

Kwota dofinansowania 2 988 193,60zł

 

 

Charakterystyka miasta

Dzieje miasta i gminy mają ścisły związek  z kolonizacją tych terenów przez Krzyżaków, którzy w XIV w. Rozpoczęli budowę własnej sieci osadniczej, administracyjnej i militarnej oraz organizację sieci parafialnej. Wtedy ukształtowane zostały pierwsze elementy, które przetrwały do dziś (zdecydowana większość miejscowości z terenu została założona przez Zakon).

Prowadząc akcje kolonizacyjną, Krzyżacy dokonywali nadań także na rzecz rodzimej ludności, z której wykształciła się warstwa drobnej szlachty pruskiej. Opanowanie tych terenów miało charakter podboju, a następnie uzależnienia poszczególnych terenów włości pruskich (wsi i pól osadniczych), czego wyrazem było nadanie przywilejów i zawieranie swoistych umów z warstwą rycerską wywodzącą się z tubylczej ludności pruskiej oraz zachowanie nazw tych włości, pochodzących od nazwisk pierwszych lokatorów lub pierwotnych nazw pól osadniczych (w przypadku nazwisk chodzi raczej o przezwiska, które podkreślały charakterystyczne cechy wewnętrzne lub zewnętrzne danej osoby).

Przykładem są wszystkie obecne miejscowości, z Korszami włącznie, które założono w XIV w.

Szczególne położenie Korsz – niemal dokładnie w środkowym punkcie geometrycznym całych Prus Wschodnich i Zachodnich – przesądziło o wyborze tej miejscowości jako węzła kolejowego, w związku z budową przez rząd pruski linii z Torunia przez Olsztyn do Gerdauen (Żeleznodorożnyj) i dalej do Insterburga (Czerniachowsk). Linia o długości 301 km kosztowała 15 mln. talarów. Odcinek z Olsztyna przez Korsze do Insterburga był przejezdny 27 listopada 1871 r.

Tak więc po 1871 r. Korsze stają się głównym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej. Od tej pory datuje się szybki rozwój przestrzenny i demograficzny. Korsze nabrały cech miejskich i były druga co do wielkości miejscowością w powiecie kętrzyńskim.

Podczas zawieruchy wojennej Korsze zostały zniszczone w 40 proc. W 1945 roku władze polskie obejmują, ale tylko formalnie, w posiadanie osadę Korschen (w latach 1945-47 nosiła oficjalną nazwę Korszyn). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze w wileńskiej PKP, delegowani przez dyrekcje PKP Warszawa i Białystok. Ludność polska, która zamieszkała w Korszach, przesiedlona została z różnych stron kraju.

Obecnie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców staramy się prowadzić działania zmierzające ku rozwojowi miasta. Naszą atrakcją są imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe nierzadko mający charakter regionalny i międzynarodowy: blok imprez z okazji Dni Korsz, X Międzynarodowy Plener Plastyczny, impreza plenerowa „Pożegnanie wakacji” to tylko niektóre wydarzenia, które co roku zrzeszają naszych mieszkańców, a także gości krajowych i zagranicznych.

 

 

 

Słowo od burmistrza

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Hala sportowa

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś164
Ten tydzień1660
Ten miesiąc6125
Wszystkie423108

Kubik-Rubik Joomla! Extensions