Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze”


b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_5.JPG

Gmina Korsze w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. od początku 2017 r. realizuje projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze”.


W grudniu ub. r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie ogłosił listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu, ogłoszonego w związku z Poddziałaniem 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020). Na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazło się ogółem 77 wniosków.

Wniosek Gminy Korsze i Project Hub został oceniony najwyżej i otrzymał 118 punktów, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej.

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz poprawa warunków dydaktycznych we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Korsze (szkołach podstawowych i gimnazjach: w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie). Realizacja tego celu następuje m.in. poprzez:

- działania zmierzające do wykształcenia u 740 uczniów, w tym 374 uczennic, kompetencji kluczowych,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 67 nauczycieli, w tym 52 nauczycielek,

- zwiększenie wiedzy 150 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,

- doposażenie szkół objętych projektem w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy.

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

1. Doposażenie pracowni przyrodniczych i zakup sprzętu ICT (komputerowego i multimedialnego) dla wszystkich szkół z naszej Gminy.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów lub laboratoriów, m.in. z programowania, eksperymentów.

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie specjalistyczne w ramach indywidualizacji.

5. Wsparcie dla nauczycieli m.in. szkolenia w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programowania i metody eksperymentu w praktyce nauczania.

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Wartość projektu: 1.516.883,68 zł, wkład UE: 1.422.248,68 zł.

 

b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_1.JPG b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_2.JPG b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_3.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_4.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_5.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2017_6_5_6.JPG 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś5
Ten tydzień833
Ten miesiąc3769
Wszystkie454552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions