XL sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na XL sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności spółki „Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta w Korszach
w Korszach za 2016 r.

8. Informacja z działalności spółki „Korpec” Energetyka Cieplna w Korszach za 2016 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

12. Rozpatrzenie sprawozdań za 2016 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Korsze za 2016 r.,

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 r.,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Korsze,

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 r.,

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 r.,

f) dyskusja nad sprawozdaniami za 2016 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

13. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korsz z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok:

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Korsz absolutorium,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Korsz za 2016 r.,

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium,

d) podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia  absolutorium Burmistrzowi Korsz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Korsze na 2017 rok,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,

c) przedłużenia czasu obowiązywania na terenie Gminy Korsze dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś5
Ten tydzień833
Ten miesiąc3769
Wszystkie454552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions