XLV sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Korszach.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o sposobie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

9. Informacja dotycząca realizacji planu sprzedaży i zbycia nieruchomości za 2017 rok.

10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych Gminy w 2017 roku.

11. Informacja i analiza wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku.

12. Informacja z promocji gminy i współpraca z miastami partnerskimi.

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

15. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”;

b) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych;

c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich tryb pobierania;

d) zmian w budżecie Gminy Korsze na 2017 rok;

e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bykowo;

f) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sątoczno;

g) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kałwągi;

h) zmiany Statutu Gminy Korsze;

i) powołania Gminnej Rady Seniorów w Korszach oraz nadania jej statutu.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś120
Ten tydzień323
Ten miesiąc3610
Wszystkie442257

Kubik-Rubik Joomla! Extensions