LIII sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na LIII sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Korszach.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w 2017 roku z uwzględnieniem działań ograniczających to zjawisko.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w 2017 roku.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Korsze za 2017 rok.

10. Sprawozdania z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Korsze za 2017 rok.

11. Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2018 roku.

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Korsze;

b) przeprowadzenia na terenie miasta Korsze konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego;

c) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018.

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś120
Ten tydzień323
Ten miesiąc3610
Wszystkie442257

Kubik-Rubik Joomla! Extensions