LIV sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na LIV sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Korszach.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności spółki „Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta w Korszach
w Korszach za 2017 rok.

8. Informacja z działalności spółki „Korpec” Energetyka Cieplna w Korszach za 2017 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

12. Rozpatrzenie sprawozdań za 2017rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Korsze za 2017 r.,

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2017 r.,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Korsze,

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Korsze za 2017 r.,

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Korsze za 2017 r.,

f) dyskusja nad sprawozdaniami za 2017 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;

13. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korsz z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok:

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korsz absolutorium,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korsz za 2017 r.,

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Korsz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Korsze,

b) zmiany uchwały Nr XLI/280/2017 Rady Miejskiej  Korszach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korsze
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018,

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Korsz.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś5
Ten tydzień497
Ten miesiąc5215
Wszystkie449681

Kubik-Rubik Joomla! Extensions