JUBILEUSZ 70-LECIA KORSZEŃSKIEJ BIBLIOTEKI


b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_40.JPG

W piątek 7 września odbyły się uroczystości 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. Biblioteka podczas swoich 70 lat działalności w sposób znaczący zapisała się na kartach historii Korsz.

 

Uroczystości Jubileuszowe odbywały się pod Honorowym patronatem Burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego.

Salę biblioteki wypełnili licznie przybyli goście. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pani Regina Tołkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz oraz Adrianna Walendziak - kierownik Działu Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie, przedstawiciele duchowieństwa, a mianowicie Ks. Remigiusz Zaniecki - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach oraz Ks. Bazyli Taranta - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Korszach, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Pani Sylwia Wąsowicz, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Korszach, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji kulturalnych, szkół, przedszkola, spółek gminnych i innych instytucji z całej gminy Korsze, przedstawiciele zaprzyjaźnionych bibliotek, byli i obecni pracownicy Biblioteki, a przede wszystkim czytelnicy i użytkownicy Biblioteki, uczestnicy inicjatyw organizowanych przez Bibliotekę oraz członkowie klubów działających przy bibliotece. Swoją obecnością zaszczycił nas Ks. Dr Tomasz Garwoliński - dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na uroczystości obecne również były media lokalne.

Na dzień Jubileuszu przygotowano bogaty i ciekawy program. Uroczystości rozpoczęła dyrektor biblioteki Jadwiga Hajduk słowami Jana Pawła II „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”.

Po przywitaniu wszystkich uczestników dostojnego Jubileuszu zaprezentowano historię, działania i sukcesy korszeńskiej biblioteki w specjalnie na tę okoliczność przygotowanej prezentacji filmowej.

Po niej przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, który złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania bibliotekarzom za trud upowszechniania czytelnictwa, życząc dalszych sukcesów oraz podarował upominek w postaci pięknego grawertonu.

Uroczystość stała się okazją, aby wyróżnić i podziękować wieloletnim pracownikom Biblioteki, a zarazem osobom, które swoją pracą nie tylko zawodową, ale też społeczną wnosili i wnoszą ogromny wkład w rozwój kultury w mieście i gminie Korsze. Odznaki „Zasłużony” i podziękowania bibliotekarzom wręczył Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski. Nagrodzone zostały następujące osoby: Waleria Borusewicz, Jadwiga Jackiewicz, Wanda Boublej, Halina Wołodko, Elżbieta Kozłowska, Maria Kubiak, Zofia Janczewska, Iwona Ciunczyk, Mirosława Kaczmarczyk, Urszula Flis.

Kolejne życzenia, skierowane na ręce dyrektor Jadwigi Hajduk popłynęły od dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, który pogratulował bibliotece pięknego Jubileuszu, podkreślił jej dokonania i bardzo dobre wyniki czytelnictwa oraz życzył dalszych sukcesów.

Pracownicy biblioteki odebrali też gratulacje i życzenia od Starosty Powiatu Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka przekazane przez Panią Reginę Tołkiewicz - Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

O bibliotece i jej pracownikach z wielką sympatią mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Sylwia Wąsowicz.

Do życzeń i gratulacji dołączyli się dyrektorzy i pracownicy instytucji kulturalnych, placówek oświatowych w mieście i gminie, a także dyrektorzy, komendanci i przedstawiciele instytucji działających w mieście i gminie Korsze, jak również członkowie Klubu Seniora „Pod Dębem” oraz przyjaciele i sympatycy Biblioteki.

Miłą niespodzianką była obecność i życzenia naszych najmłodszych użytkowników, czyli przedszkolaków, które pod opieką nauczyciela przygotowały i zadeklamowały piękne wiersze o bibliotece.

Podczas obchodów jubileuszu goście oprócz gratulacji przekazali w prezencie książki, które teraz dołączą do ponad 28 000 zbiorów znajdujących się w bibliotekach gminy Korsze.

Okolicznościowe wystąpienia gości, oprócz życzeń dla pracowników Biblioteki, podkreślały ich ważną rolę dla lokalnej społeczności oraz przywoływały wiele wspomnień dając upust wzruszeniom i łzom. W tym uroczystym dniu Biblioteka i jej pracownicy usłyszeli wiele ciepłych i budujących słów.

Jubileusz 70-lecia Biblioteki to przede wszystkim święto tych, którzy tworzyli i tworzą historię tego wyjątkowego miejsca. Dziękując pracownikom, tym byłym i obecnym dyrektor biblioteki podkreślała ich zawodowy wysiłek, rzetelność i troskę o rozwój biblioteki. Mówiła m.in., że: „... Dzięki pracy bibliotekarzy, ich fachowej pomocy w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, mieszkańcy naszego miasta i okolic mogą realizować swoje szanse rozwoju osobistego i zawodowego, podnosić jakość życia i pracy. Dzięki nim biblioteka jest miejscem integrującym lokalną społeczność i ważnym ośrodkiem upowszechniającym kulturę i wiedzę. Dlatego dzisiaj za to wszystko serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy za serdeczność, zaangażowanie, profesjonalizm i empatię w kontaktach z czytelnikami. 70-letni katalog Państwa dokonań zasługuje na najwyższe uznanie” oraz „... To wasz sukces, wasze miejsce i mam nadzieję, że będzie dalej tym miejscem gdzie się chce wracać i przebywać. Jestem z Was bardzo dumna...”.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych bibliotekarzy, m.in. koleżanki, która odeszła w lutym br. Ani Konopka.

Dyrektor biblioteki podziękowała również osobom, które społecznie prowadzą punkty biblioteczne i podkreśliła znaczenie reaktywacji punktów i ich wpływu na stan czytelnictwa w mieście i gminie.

Było oczywiście i podziękowanie od pracowników dla Dyrektor biblioteki Jadwigi Hajduk.

W dalszej części uroczystości nastąpiło podziękowanie i nadanie tytułu „Przyjaciel Biblioteki” osobom i instytucjom, za ich udział i współpracę w działaniach biblioteki. Statuetki „Przyjaciela Biblioteki” oraz okolicznościowe dyplomy otrzymali: Ryszard Ostrowski - Burmistrz Korsz, Tomasz Lenkowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, Ewa Kijanka - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Korszach, Stefania Siewruk-Welens - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garbnie, Marta Kragiel - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łankiejmach, Teresa Pupin - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątocznie, Magdalena Cichoń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korszach, Ks. Remigiusz Zaniecki - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach, Bogusław Żukowski - Komendant Straży Miejskiej w Korszach, Adam Sternik - Komendant Komisariatu Policji w Korszach, Sławomir Krupczak - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach, Jan Adamowicz - Prezes Zarządu Korpec Sp. z o.o. Energetyka Cieplna, Sylwia Wąsowicz - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Łankiejmach, Klub Seniora „Pod Dębem”, Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi", Klub Seniora „Bratek”, Dyskusyjny Klub Książki.

Potwierdzeniem tego, że istotną rolę w działalności biblioteki, a można by rzec że najważniejszą, odgrywają jej użytkownicy jest ilość wręczonych nagród, wyróżnień i podziękowań podczas piątkowej uroczystości.

Nagrody wręczono m.in. lipcowym zwycięzcom konkursu czytelniczego „Wypożycz książkę z niespodzianką” - Joannie Maliszewskiej oraz Marii Jasińskiej. W kolejnym konkursie na wspomnienie związane z biblioteką upominki okolicznościowe otrzymali autorzy wspomnień, Pani Ewa Wronisz oraz Elżbieta Lis i Małgorzata Kozikowska. Wspomnienia te zostały odczytane podczas uroczystości.

W kolejnym konkursie „Podaruj bibliotece na urodziny wartościową i ciekawą książkę” ogłoszonym z okazji 70-lecia biblioteki, podziękowania i pamiątkowe upominki otrzymali darczyńcy: Halina i Artur Pawlak, Agnieszka Markowska, Ewa Wronisz, Stanisława Karnicka, Elżbieta Pieckowska-Sidz, Elżbieta i Daniel Messerszmidt, Czesława Orłowska-Staniszewska, Elżbieta Lis z Rodziną, Julia Kaczyńska oraz Zuzanna Basiukiewicz.

Darowane książki wzbogacą księgozbiór biblioteki i będą służyły czytelnikom przez długie lata.

Podczas Jubileuszu wyróżniono również czytelników, którzy wzięli udział w konkursie „Randka w ciemno z książką”. Pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe upominki otrzymali: Krystyna Worobiec, Barbara Sulej, Dorota Płocharczyk, Barbara Szyszkowska oraz Henryka Sonnak.

Okolicznościowe upominki oraz gratulacje otrzymali również czytelnicy biblioteki, którzy w bieżącym roku obchodzą, tak jak biblioteka swoje 70 urodziny.

Z okazji Jubileuszu wpłynęły do biblioteki „Kartki urodzinowe” wykonane przez dzieci. Wykonawcom tych pięknych życzeń, już poza uroczystością, przekazano pamiątkowe upominki.

Kolejnym punktem programu był ciekawy wykład pt. „Od deski do deski, co można odkryć w zabytkowych książkach” Ks. Dr Tomasza Garwolińskiego - dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część oficjalną Jubileuszu zwieńczył koncert w wykonaniu zespołu „Anibabki” z Koła Gospodyń Wiejskich w Łankiejmach.

Uroczystość jubileuszową zakończył toast i degustacja pięknie ozdobionego tortu urodzinowego oraz skromny poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy, że zechcieli być razem z nami tego dnia.

Obchody jubileuszu Korszeńskiej Biblioteki Publicznej były doskonałą okazją do podkreślenia roli, jaką od 70 lat odgrywa ona w życiu kulturalnym miasta. Placówka, której rodowód sięga 1948 roku to nie tylko wypożyczalnia zbiorów, ale także miejsce dla wszystkich, którzy kochają książkę i wszystko to co się wokół niej dzieje. To miejsce spotkań dzieci i młodzieży jak również seniorów, dyskusyjnych klubów książki dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, akcji czytelniczych, prelekcji, wystaw, konkursów, widowisk teatralnych, warsztatów, szkoleń i wielu różnorodnych działań edukacyjnych.

Warto też dodać, że obchodom 70-lecia towarzyszą okolicznościowe wystawy, a mianowicie wystawa fotograficzna przedstawiająca bibliotekę i jej działania na przestrzeni 70 lat. Na drugiej wystawie wyeksponowano archiwalne wydawnictwa z kolekcji prywatnej jednej z bibliotekarek, nawet z roku 1913 oraz kroniki biblioteki. Kolejna wystawa to „Nasze osiągnięcia” przedstawiająca otrzymane wyróżnienia, nagrody i certyfikaty przez bibliotekę oraz jej koła i kluby. Wyeksponowano również książki darowane bibliotece przez naszych użytkowników w ramach akcji „Podaruj bibliotece na urodziny wartościową i ciekawą książkę”. W Oddziale dla dzieci można obejrzeć wykonane przez naszych najmłodszych użytkowników piękne kartki urodzinowe wykonane z okazji Jubileuszu biblioteki.

Wszystkim, którzy pomagali i wspierali przygotowanie naszego Jubileuszu serdecznie dziękujemy.

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe naszym sponsorom: Bank Spółdzielczy w Reszlu, Piekarnia Biełowieżec w Korszach.

 


Tekst: MGBP Korsze

Zdjęcia: MGBP Korsze, Telewizja Mazurska

 

b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_1.JPG b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_2.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_3.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_4.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_5.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_6.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_7.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_8.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_9.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_10.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_11.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_12.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_13.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_14.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_15.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_16.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_17.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_18.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_19.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_20.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_21.JPG 
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_22.JPG  b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_23.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_24.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_25.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_26.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_27.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_28.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_29.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_30.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_31.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_32.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_33.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_34.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_35.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_36.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_37.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_38.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_39.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_40.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_41.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_42.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_43.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_44.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_45.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_46.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_47.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_48.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_49.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_50.JPG   b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_51.JPG  
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_52.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_53.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_54.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_55.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_56.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_57.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_58.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_59.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_60.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_61.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_62.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_63.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_64.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_65.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_66.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_67.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_68.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_69.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_70.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_71.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_72.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_73.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_74.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_75.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_76.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_77.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_78.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_79.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_80.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_81.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_82.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_83.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_84.JPG   
b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_85.JPG    b_150_100_16777215_00_images_2018_9_16_86.JPG     

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś5
Ten tydzień833
Ten miesiąc3769
Wszystkie454552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions