Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

Serdecznie zapraszamy na VII Sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z IV i VI sesji Rady Miejskiej w Korszach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.
 8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Korsze do 2025 roku,
b) rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywania zadań przez organ wykonawczy Gminy Korsze,
c) rozpatrzenia skargi na działalność radnej Rady Miejskiej w Korszach,
d) rozpatrzenia skargi na działalność radnej Rady Miejskiej w Korszach,
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030,
h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019,
i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019,
j) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
k) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Korsze.
        10. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

 • Dziś: 216
 • Tydzień: 667
 • Miesiąc: 2911
 • Wszystkie: 4773

Znajdź nas

 • Logo: Facebook
 • Logo: Youtube