Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
           1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;
           2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
           3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
 
a.    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 
b.    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 
c.    kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
 
Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
 
Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
•  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
•  dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
•  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
•  dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie:
 
Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.
 
od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.
 
Lp.
Miasto / Gmina
Termin stawiennictwa
1
Miasto Kętrzyn
20.03-01.04.2019 r.
2
Gmina Barciany
01–02.04.2019 r.
3
Gmina Kętrzyn
03–08.04.2019 r.
4
Miasto i Gmina Korsze
09-11.04.2019 r.
5
Miasto i Gmina Reszel
12–16.04.2019 r.
6
Gmina Srokowo
16–17.04.2019 r.
7
Powiat - Kobiety
18.04.2019 r.
8
Dzień dodatkowy
19.04.2019 r.
 
Przypominamy tylko, że nieotrzymanie wezwania imiennego z Urzędu Miasta lub Gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 213
  • Tydzień: 664
  • Miesiąc: 2908
  • Wszystkie: 4770

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube