Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

UPAMIĘTNILI 14 ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Dnia 2 kwietnia Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zorganizowała wieczór wspomnień o Janie Pawle II.

Na wstępie wyświetlono film pt. „Jan Paweł II Święty Uśmiechnięty”, w którym to Papież zwraca się do ludzi wierzących i świeckich słowami „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Po obejrzeniu filmu wysłuchano pieśni „Barka” w wykonaniu Eleni oraz „Moje miasto Wadowice”, którą zaśpiewał chór dziecięcy. Wiele łez wycisnął wśród zebranych film dokumentalny „Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II z Ojczyzną” i jego słowa:

„Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 
 
 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:
 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 
czytaj dalej

SPOTKANIE Z PISARKĄ

Dnia 26 marca w MGBP w Korszach odbyło się spotkanie z pisarką Panią Marią Raksimowicz-Skibińską. „Oni byli tu przed nami” tak napisała Pani Maria w swej książce. Ukazała życie autochtonów zamieszkujących ziemie Rastenburga i okolic. Opowiadała o jakże trudnych losach, często tragicznych, naznaczonych wojną, obojętnością lub niechęcią sąsiadów. Wspomnienia dobre i bolesne ludzi, którzy tu mieszkali, wychowywali swoje dzieci, przeżywali trudy życia.
czytaj dalej

PIERWSZE DZIAŁANIA I PLANY NA ODKRYWANIE WARMII I MAZUR

Podczas zajęć, które odbyły się 9 marca, uczestnicy projektu wybrali miejsca w naszym regionie, które chcieliby zwiedzić w trakcie pierwszego wyjazdu edukacyjnego. Pomysłów nie brakowało, więc młodzież musiała porozumieć się w kwestii wyboru. Tereny Warmii i Mazur okazały się pełne niezwykłych i interesujących miejsc, często związanych z jakąś legendą lub ciekawą historią. Rozpoczęto także prace nad stworzeniem questu, który jest formą aktywnego zdobywania wiedzy i polega na wykonywaniu wcześniej przygotowanych zadań. Uczestnicy wyszukiwali ciekawostki i cechy charakterystyczne dla wybranych miejsc regionu, aby później zapisać je w formie zagadek.
czytaj dalej

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA

W piątek 29 marca 2019 roku w hali Expo Mazury w Ostródzie odbył się trzeci Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. W jednym miejscu na wspólnym świętowaniu spotkało się 1500 spośród 2500 sołtysów z naszego regionu. W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi z terenu Gminy Korsze oraz Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski.
 
czytaj dalej

SUPER SOŁTYS 2019

W dniu 22 marca 2019 roku w Olsztynie, podczas uroczystej gali SUPER SOŁTYS 2019 wręczono statuetki laureatom plebiscytu. Podczas uroczystości Pan Wiesław Prusik - Zastępca Burmistrza Korsz złożył sołtysom serdeczne życzenia i gratulacje. SUPER SOŁTYSEM powiatu kętrzyńskiego została Regina Kuśmierowska sołtys sołectwa Parys.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
 
czytaj dalej

O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

W piątek, 8 marca, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbyła się kolejna lekcja biblioteczna na temat bezpieczeństwa w Internecie, w której tym razem uczestniczyły dzieci z grupy VI Przedszkola Miejskiego w Korszach.
czytaj dalej

WARSZTATY POPPINGU W MOK KORSZE

Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia taneczne do Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach po raz pierwszy doświadczyła nowego stylu tanecznego jakim jest popping.
czytaj dalej

INFORMACJA O KOSZTACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KORSZE

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.04.2019 r.

Burmistrz Korsz na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Korszach Uchwałą nr VII/46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r poz. 1155) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
czytaj dalej
Youtube Player