Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

29 listopada  2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Korszach.
PORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych Gminy na 2022 r.
8. Informacja i analiza wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Korsz.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  przyjęcia ''Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku",
b) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
c) zmiany uchwały w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Korsze,
d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie wysokości stawek podatkuod środków transportowych,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2022-2035,
g) zmian w budżecie Gminy Korsze na rok 2022.
13. Zamknięcie obrad sesji.
                               
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Facebook Page Plugin

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.00 do 15.00

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 41
  • Tydzień: 569
  • Miesiąc: 3971
  • Wszystkie: 5430

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube