Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

Serdecznie zapraszamy na VIII Sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
    4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Korszach.
    5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korszach,
    b) przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Korsze”,
    c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korsze w 2019 roku”,
    d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu,
    e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy,
    f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Korsze
    w trybie przetargowym,
    g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Korsze
    w trybie przetargowym,
    h) stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Korszach do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości,
    i) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Korsz,
    j) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030,
    k) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019
    l) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030,
    m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.
    6. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    7. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    8. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
    10. Informacja o działalność placówek kulturalnych na terenie Gminy oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej.
    11. Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korsze w 2018 roku”.
    12. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2019 rok.
    13. Zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.
    14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
    15. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Korszach.
    16. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 75
  • Tydzień: 695
  • Miesiąc: 2341
  • Wszystkie: 4374

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube