Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

Serdecznie zapraszamy na XV Sesję Rady Miejskiej w Korszach,  która odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    6. Informacja i analiza wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku.
    7. Interpelacje i zapytania.
    8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
    9. Podjęcie uchwał w sprawach :
    a) przyjęcia „Rocznego programu  współpracy Gminy Korsze z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie w 2020 roku”,
    b) zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Srokowo o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Korsze i będących w zarządzie Nadleśnictwa Srokowo,
    c) wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Korsze,
    d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korsze na 2019 rok,
    e) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    f) regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Korsz za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Korsze,
    g) bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
    h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.
    10. Zamknięcie obrad sesji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 24
  • Tydzień: 772
  • Miesiąc: 2631
  • Wszystkie: 4463

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube