Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

RAJD ROWEROWY

Dnia 11 maja 2019 r. odbył się Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach. Na starcie zgromadziło się 22 uczestników. Były to osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Uczestnicy pokonali 34 kilometrową trasę do Lwowca wiodącą przez Korsze, Piaskowiec, Giełpsz, Bykowo, Sątoczno, Stawnicę, Marłuty. Wieś Lwowiec słynie z dużej liczby gnieżdżących się bocianów, w tym na dachu gotyckiego kościoła. We wnętrzu kościoła zachował się późnogotycki tryptyk (z ok. 1500 r.) Obecnie Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej.
czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA „MAJÓWKĘ Z MOK”

Zapraszamy na „Majówkę z MOK”, która odbędzie się 31 maja w godzinach 19.20 - 2.00 na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Korszach
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji  zdrowia oraz z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
czytaj dalej

SUKCES TANCERZY Z MOK KORSZE

W ubiegłą sobotę 11 maja 2019 r. zespoły taneczne EKSPRESJA i FOREVER YOUNG z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach prowadzone przez instruktorkę Agnieszkę Karusewicz wzięły udział w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca WIKA CUP w Olsztynku. Organizatorami byli: Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy w Olsztynie, Fundacja Kocham Tańczyć oraz Miejski Dom Kultury w Olsztynku. W rywalizacji wzięły udział pary dziecięce i młodzieżowe, a także formacje, duety i soliści z całej Polski m.in.: Olsztyna, Olsztynka, Szczytna, Elbląga, Warszawy jak i również z Obwodu Kaliningradzkiego.
 
czytaj dalej

PLAN ODNOWY WSI

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do współpracy w inicjatywie dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2019 roku.  
czytaj dalej

KONKURS "MAŁE GRANTY SOŁECKIE"

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie”przeznaczając na ten cel 500 tys. zł łącznej pomocy finansowej. Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wnioski na zadania inwestycyjne i na zadania aktywizujące społeczności lokalne dotyczące więcej niż jednego sołectwa z jej terenu. Jeden wniosek może obejmować wyłącznie jedno zadanie realizowane w jednym sołectwie. Zadanie to nie może być też realizowane w innym sołectwie tej Gminy. Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa do każdej części konkursu. W bieżącym roku konkurs obejmuje dwie części zadań, będących zadaniami własnymi gminy:
­ Część I – Zadania inwestycyjne,
­ Część II – Zadania aktywizujące społeczności lokalne.
czytaj dalej

ROWEROWE DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

12 maja na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach odbył się piknik podsumowujący rajd rowerowy "Rowerowe DOFE na szlaku Green Velo 10 – 12 maja 2019 r." w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Celem rajdu była promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w woj. warmińsko-mazurskim na przykładzie trasy rowerowej Green Velo, a także upowszechnienie wśród społeczności regionu korzyści płynących z realizacji projektów w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). DOFE to ogólnokrajowa akcja informacyjno-promocyjna polegająca na prezentowaniu pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich takich jak: propagowanie turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia, popularyzacja walorów krajobrazowych oraz zabytków i historii woj. warmińsko-mazurskiego.
czytaj dalej

PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na piknik podsumowujący rajd rowerowy "Rowerowe DOFE na szlaku Green Velo 10 – 12 maja 2019 r." w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, który odbędzie się 12 maja w godzinach 14:30-16:30, na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach.
 
 
czytaj dalej

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych. Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym. Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:
  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych,
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku.
czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

31 maja 2019r. (piątek) w godzinach 10:00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Korszach dyżur będzie pełnił doradca emerytalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 16
Youtube Player