Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.03.2020R. ORAZ NOWYM WZORZE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

Burmistrz Korsz na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Korszach Uchwałą nr XIX/125/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Korsze (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2020 r., poz. 692) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 marca 2020 roku. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie 24,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawkę opłat ustalono w wysokości 48,00 zł od osoby miesięcznie. Zwalnia się częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje w wysokości 2,00 zł na osobę miesięcznie.
 
Burmistrz Korsz informuje również, iż w związku ze zmianą stawki, właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
Wpłaty można dokonać w kasie lub na indywidualne konto ORAZ na rachunek bankowy:
PKO BP 0/OLSZTYN   48 1020 3541 0000 5102 0196 0996 z dopiskiem „opłata za odpady”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 63
  • Tydzień: 561
  • Miesiąc: 2331
  • Wszystkie: 4142

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube