Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2020 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
ochrony i promocji zdrowia
 
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:
 1. rodzaj formy i realizacji zadań;
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020;
 3. zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
 4. termin i warunki realizacji zadań;
 5. termin i warunki składania ofert;
 6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
znajduje sie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210.
 
Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w Urzędzie Miejskim w Korszach ul. Mickiewicza 13 w pokoju Nr 112 – I piętro w terminie do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

 • Dziś: 1
 • Tydzień: 539
 • Miesiąc: 2181
 • Wszystkie: 4181

Znajdź nas

 • Logo: Facebook
 • Logo: Youtube