Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

27 maja 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach przy ulicy Wolności 5a w Korszach odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Korszach.
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców - sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.

 
 Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w 2019 roku.
    7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Korsze za 2019 rok.
    8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok”.
    9. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki w Korszach za 2019 r.
    10. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach za 2019 r.
    11. Analiza stanu zaawansowania inwestycji zaplanowanych na 2020 r.
    12. Interpelacje i zapytania.
    13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
    14. Podjęcie uchwał w sprawach :
    a) uchylenia uchwały nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Korszach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580 N ul. Szkolna w Korszach”,
    b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol - Glitajny – etap I odcinek III”,
    c) uchylenia uchwały nr XIX/121/2020 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Bartoszyce o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Korsze i będących w zarządzie Nadleśnictwa Bartoszyce,
    d) uchylenia uchwały nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Srokowo o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Korsze i będących w zarządzie Nadleśnictwa Srokowo,
    e) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korsze na 2020 rok,
    f) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Korszach,
    g) ustalenia diet dla sołtysów,
    h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2020-2034,
    i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2020,
    11. Zamknięcie obrad sesji.
 
  
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 102
  • Tydzień: 1814
  • Miesiąc: 2947
  • Wszystkie: 4187

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube