Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz § 16 ust. 4 „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 listopada 2019 r. ogłaszam nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok. Celem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie kandydatów wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2020 rok.
 
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
    a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
    b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
    c) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Miejskiego w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13. pokój 112, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres rada.miejska@korsze.pl
 
Termin składania zgłoszeń - do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 0
  • Tydzień: 370
  • Miesiąc: 1891
  • Wszystkie: 4063

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube