Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00  w  sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Korszach.  W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców - sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.
 
PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH:
 
    1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
    7. Informacja z działalności spółki „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta w Korszach za 2020 r.
    8. Informacja z działalności spółki „KORPEC” Energetyka Cieplna w Korszach za 2020 r.
    9. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki w Korszach za 2020 rok.
    10. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach za 2020 rok.
    11. Informacja z działalności Przedszkola Miejskiego w Korszach za 2020 rok.
    12. Informacja z działalności placówek oświatowych działających na terenie gminy Korsze za 2020 rok :
    a) Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie,
    b) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach,
    c) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach,
    d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie.
   13. Informacja o planowanych pracach interwencyjnych wraz z analizą stanu bezrobocia z uwzględnieniem działań ograniczających to zjawisko.
   14.  Informacja o organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
   15.  Interpelacje i zapytania.
   16.  Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
   17.  Podjęcie uchwał w sprawach :
    a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
    b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Korsze,
    c) określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za   gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Korsze długoterminowej pożyczki,
   e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2021-2034,
   f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2021,
   g) rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050.
   h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Korsz,
   i) stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Korszach do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości.
  18.  Zamknięcie obrad sesji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 22
  • Tydzień: 477
  • Miesiąc: 2475
  • Wszystkie: 4127

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube