Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

JESTEŚMY DLA CIEBIE SENIORZE

Rada Seniorów w Gminie Korsze została powołana dnia 29 listopada 2017 roku. Pierwsze posiedzenie Korszeńskiej Rady Seniorów odbyło się 16 maja 2018 roku na którym ustaliliśmy i przyjęliśmy plan pracy na lata 2018-2022.
Ważniejsze zadania rady to:
- tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów,
- utworzenie portalu internetowego z informacją o naszej działalności,
-utworzenie na terenie urzędu na dole w holu „Skrzynki pomysłów i wniosków”,
-ustalenie form współpracy z innymi instytucjami,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznej i wizerunku starości,
-wspieranie działań na rzecz opieki lekarskiej nad seniorami,
-podjęcie działań zmierzających do utworzenie punktu usługi dla osób starszych poprzez wolontariat,
-wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych,
-nawiązanie współpracy z Radami Seniorów funkcjonującymi w miastach partnerskich.
 
Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeb w celu omówienia bieżących spraw. Jako termin naszych spotkań przyjęliśmy okres 1 spotkanie na dwa miesiące. Odbyły się już cztery posiedzenia Rady Seniorów, na które zapraszano Burmistrza Korsz Pana Ryszarda Ostrowskiego jak i przedstawicieli urzędu w zależności od poruszanej tematyki. Następne posiedzenie odbędzie się 12 lutego i będzie poświęcone zagadnieniom współpracy z instytucjami: Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Korszach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Parafią Podwyższenia Krzyża w Korszach.
 
Przedstawiciele Korszeńskiej Rady Seniorów uczestniczyli także w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach zewnętrznych. Uczestnictwo w posiedzeniu Kętrzyńskiej Rady Seniorów - wybory przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Seniorów. Udział w sesji Giżyckiej Rady Seniorów, temat „Współpraca rad w zakresie polityki senioralnej”. Przedyskutowano wiele problemów i wyciągnięto wiele wniosków dotyczących ludzi w wieku senioralnym.
 
Przedstawiciele naszej rady uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i organizację FOSA w Olsztynie oraz w II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. W tym roku odbyła się druga edycja, której przyświecało hasło: „Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce”.
 
Jesteśmy młodą radą ale z biegiem czasu nabieramy tempa aby realizować swoje pomysły dla dobra naszego społeczeństwa, a szczególnie jak sama nazwa mówi "Rada Seniorów"-jesteśmy po to aby pomagać i wspomagać seniorów.
Rada składa się z piętnastu osób i jest ciałem opiniodawczym dla burmistrza i radnych. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.
Skład Gminnej Rady Seniorów w Gminie Korsze:
 1. Elżbieta Kozłowska- przewodnicząca rady- Korsze
 2. Krystyna Stadnik- z-ca przewodniczącej- Korsze
 3. Eugeniusz Kowaluk - z-ca przewodniczącej- Gudnik
 4. Wanda Tomaszewska –sekretarz- Wandajmy
 5. Wanda Boublej - Korsze
 6. Leon Gałecki - Łankiejmy
 7. Teresa Jaskórzyńska- Giełpsz
 8. Elżbieta Lotoczko- Korsze
 9. Jolanta Nalewajk - Korsze
 10. Krystyna Rynkiewicz-Korsze
 11. Jan Rynkiewicz - Sarkajmy
 12. Henryka Sonnak -Korsze
 13. Maria Urbanowicz – Kraskowo
 14. Krystyna Worobiec-Korsze
 15. Małgorzata Zubek-Kraskowo
Tekst: Elżbieta Kozłowska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: JESTEŚMY DLA CIEBIE SENIORZE

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

 • Dziś: 44
 • Tydzień: 560
 • Miesiąc: 2845
 • Wszystkie: 4901

Znajdź nas

 • Logo: Facebook
 • Logo: Youtube