Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KORSZ

Na podstawie § 16 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Płutniki stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 27 października 2016 r. zwołuję  zebranie wiejskie w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 na terenie wsi Płutniki przy placu zabaw (w przypadku złej pogody - autobus) w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Płutniki.
        
 Liczba uprawnionych do głosowania – 79 osób
Jednocześnie wyznaczam II termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 16.15 w przypadku braku uczestników uprawnionych do przeprowadzenia zebrania w pierwszym terminie. Zgodnie z § 17 Statutu sołectwa dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone w obecności 1/20 osób uprawnionych do głosowania, po odczekaniu 15 minut.
Proponuje się następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku posiedzenia.
3) Wyznaczenie przewodniczącego obrad i wybór protokolanta.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru sołtysa
a) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) autoprezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania.
6) Wolne wnioski i zapytania.
7) Zakończenie Zebrania Wiejskiego.
 
                                                                                       wz. Burmistrza
                                                                                       Zastępca Burmistrza
                                                                                       Wiesław Prusik

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 33
  • Tydzień: 488
  • Miesiąc: 2486
  • Wszystkie: 4138

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube