Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

Biznes.gov.pl

 
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
 
W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.
Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).
 
Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.
 
Jak się z nami skontaktować
Jeśli chciałbyś uzyskać informację dotyczącą prowadzenia działalności, skorzystaj z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Z Centrum skontaktować się możesz wypełniając formularz lub telefonicznie, w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 17:00 pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Możesz także skorzystać z telefonu internetowego. Centrum Pomocy zapewnia także obsługę osób niesłyszących.
Jeśli chciałbyś przesłać swoje uwagi na temat funkcjonowania portalu oraz treści na nim zawartych, możesz skorzystać z formularza w Centrum Pomocy albo zgłosić komentarz – na dole każdej strony możesz ocenić artykuł i wyrazić swoją opinię.
 
Podziel się informacją o portalu biznes.gov.pl z innymi przedsiębiorcami. Zajrzyj też na nasz profil Facebook, gdzie codziennie publikujemy nowe informacje.
 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 Działając na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz § 16 ust. 4 „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/362/2018 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 12 października 2018 r. ogłaszam nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok. Celem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie kandydatów wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2019 rok.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o odziałalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r.
poz. 450 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:
  1. rodzaj formy i realizacji zadań;
  2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2019;
  3. zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
  4. termin i warunki realizacji zadań;
  5. termin i warunki składania ofert;
  6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
-znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210.
czytaj dalej

MOK – SENIORZY Z „BRATKA” ZŁOŻYLI SOBIE ŻYCZENIA

Jak co roku, aby tradycji stało się zadość, Seniorzy z Klubu Seniora „Bratek” zasiedli do wspólnej wigilii. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych przez Tomasza Lenkowskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, przy którym działa Klub. Najserdeczniejsze życzenia złożyła wszystkim seniorom Elżbieta Kozłowska przewodnicząca Klubu.
czytaj dalej

WYNIKI Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego STROIKI, SZOPKI BOŻONARODZENIOWE I OZDOBY CHOINKOWE.

Komisja konkursowa stwierdza, że na konkurs nadesłano 25 prac, w tym 1 praca zbiorowa. Udział w konkursie wzięli: uczniowie SP Korsze, uczestnicy zajęć plastyczno-technicznych z MOK Korsze oraz osoby dorosłe z gminy Korsze.
 
czytaj dalej

V Sesja Rady Miejskiej w Korszach

Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
czytaj dalej

PODZIĘKOWANIE DLA BIBLIOTEKI OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Prezydent dziękuje również wszystkim osobom, które wsparły akcję Narodowego Czytania i wzięły w niej udział.
czytaj dalej

TRADYCYJNY KONCERT KOLĘD PRZED PASTERKĄ

Przed Mszą Świętą Pasterską w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach, jak co roku rozbrzmiał koncert kolęd przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.
Mieszkańcy Korsz przed uroczystym nabożeństwem wysłuchali kolęd w wykonaniu zespołu Korszenianki oraz Tomasza Lenkowskiego. Wyjątkowa atmosfera udzieliła się wielu parafianom a wykonawcy nagradzani byli gromkimi brawami.
 
czytaj dalej

PIERWSZA WIGILIA MIEJSKA W KORSZACH

W sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach odbyła się pierwsza Wigilia Miejska, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Życzenia mieszkańcom Korsz złożył proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach, ks. Remigiusz Zaniecki, Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. Bazylii Tarnata, a także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, Tomasz Lenkowski.
czytaj dalej

„MÓJ ŚWIAT BEZ NAŁOGÓW” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Mój Świat bez nałogów”. Konkurs zorganizowało Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Korsze.
czytaj dalej
Youtube Player