Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 Działając na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz § 16 ust. 4 „Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/362/2018 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 12 października 2018 r. ogłaszam nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok. Celem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie kandydatów wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2019 rok.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o odziałalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2018 r.
poz. 450 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:
  1. rodzaj formy i realizacji zadań;
  2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2019;
  3. zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
  4. termin i warunki realizacji zadań;
  5. termin i warunki składania ofert;
  6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
-znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach – www.korsze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.korsze.pl a także w Urzędzie Miejskim w Korszach – pokój 210.
czytaj dalej

MOK – SENIORZY Z „BRATKA” ZŁOŻYLI SOBIE ŻYCZENIA

Jak co roku, aby tradycji stało się zadość, Seniorzy z Klubu Seniora „Bratek” zasiedli do wspólnej wigilii. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych przez Tomasza Lenkowskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, przy którym działa Klub. Najserdeczniejsze życzenia złożyła wszystkim seniorom Elżbieta Kozłowska przewodnicząca Klubu.
czytaj dalej

WYNIKI Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego STROIKI, SZOPKI BOŻONARODZENIOWE I OZDOBY CHOINKOWE.

Komisja konkursowa stwierdza, że na konkurs nadesłano 25 prac, w tym 1 praca zbiorowa. Udział w konkursie wzięli: uczniowie SP Korsze, uczestnicy zajęć plastyczno-technicznych z MOK Korsze oraz osoby dorosłe z gminy Korsze.
 
czytaj dalej

V Sesja Rady Miejskiej w Korszach

Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
czytaj dalej

PODZIĘKOWANIE DLA BIBLIOTEKI OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Prezydent dziękuje również wszystkim osobom, które wsparły akcję Narodowego Czytania i wzięły w niej udział.
czytaj dalej

TRADYCYJNY KONCERT KOLĘD PRZED PASTERKĄ

Przed Mszą Świętą Pasterską w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach, jak co roku rozbrzmiał koncert kolęd przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.
Mieszkańcy Korsz przed uroczystym nabożeństwem wysłuchali kolęd w wykonaniu zespołu Korszenianki oraz Tomasza Lenkowskiego. Wyjątkowa atmosfera udzieliła się wielu parafianom a wykonawcy nagradzani byli gromkimi brawami.
 
czytaj dalej

PIERWSZA WIGILIA MIEJSKA W KORSZACH

W sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach odbyła się pierwsza Wigilia Miejska, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Życzenia mieszkańcom Korsz złożył proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach, ks. Remigiusz Zaniecki, Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. Bazylii Tarnata, a także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, Tomasz Lenkowski.
czytaj dalej

„MÓJ ŚWIAT BEZ NAŁOGÓW” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Mój Świat bez nałogów”. Konkurs zorganizowało Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Korsze.
czytaj dalej

Złote Gody

14 grudnia 2018r. po raz kolejny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Korszach pary małżeńskie świętowały Złote Gody. Tym razem medale za długoletnie pożycie małżeńskie trafiły do Jubilatów: Ireny i Bolesława Barna, Cecylii i Leszka Jóźwiak, Marii i Mikołaja Olchowych, Anny i Eugeniusza Sołoducha.
czytaj dalej
Youtube Player