Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na piknik podsumowujący rajd rowerowy "Rowerowe DOFE na szlaku Green Velo 10 – 12 maja 2019 r." w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, który odbędzie się 12 maja w godzinach 14:30-16:30, na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach.
 
 
czytaj dalej

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych. Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym. Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:
  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych,
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku.
czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

31 maja 2019r. (piątek) w godzinach 10:00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Korszach dyżur będzie pełnił doradca emerytalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj dalej

POMOC DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 
 
czytaj dalej

8 MAJA-DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę wszystkim pracownikom bibliotek
dużo zadowolenia i  satysfakcji z wykonywanej pracy,
wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa.
Życzę również, aby Wasza działalność i starania
przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki.
 
Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

DZIEŃ STRAŻAKA-ŻYCZENIA


Z okazji „Międzynarodowego Dnia Strażaka” wszystkim druhnom i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażakom z Państwowej Straży Pożarnej
w imieniu własnym jak i całego społeczeństwa składam podziękowania i życzenia,
by służba której się podjęliście była źródłem dumy i radości
oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku, pomyślności w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Życzę tyle bezpiecznych powrotów ile wyjazdów. Niech św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece.
 
Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

ROLNICY ZŁOŻYLI PONAD 380 TYS. E-WNIOSKÓW O DOPŁATY

Agencja przyjmuje wnioski do 15 maja br. – Warto złożyć je w terminie. Rolnicy, którzy się spóźnią, nie otrzymają pełnej kwoty dopłat – przypomina rzecznik ARiMR Paweł Mucha.
czytaj dalej

ZESPÓŁ TANECZNY EKSPRESJA Z MOK KORSZE NA PODIUM

Zespoły taneczne „Ekspresja” i „Forever Young” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach pod opieką instruktor Agnieszki Karusewicz wzięły udział w Mazurskich Transformacjach Tanecznych w Mrągowie. W ogólnopolskim turnieju rywalizowało aż 55 zespołów m.in.: z Mrągowa, Wilkas, Rynu, Kętrzyna, Łomży, Rucianego-Nidy, Olsztyna, Malborka, Węgorzewa, Piecek, Giżycka, Grudziądza, Działdowa, Dywit, Pozezdrza, Gdańska, Łomży, Ełku i oczywiście z Korsz.
 
czytaj dalej

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z ŻYCZENIAMI DLA 100-LATKI

W piątek 19 kwietnia najlepsze życzenia z okazji setnych urodzin Pani Zofii Jurkiewicz złożyli Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Korszach Ewa Wronisz oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
czytaj dalej
Youtube Player