Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Drodzy Mieszkańcy!
Zbliża się 11 listopada - dzień niezwykle ważny. Tego dnia uczcimy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Program tegorocznych wydarzeń wpisujących się w obchody Narodowego Święta Niepodległości był bogaty, jednak w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami odbędzie się tylko msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.
czytaj dalej

CHRYZANTEMY ZDOBIĄ MIASTO KORSZE

W związku z walką z epidemią koronawirusa w Polsce Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w okresie 31.10.-02.11. Decyzja ta podyktowana walką z koronawirusem odbiła się jednak negatywnie na producentach i sprzedawcach kwiatów, którzy na Dzień Wszystkich i Dzień Zaduszny mieli przygotowane już kwiaty dla wszystkich, którzy planowali odwiedzić groby swoich zmarłych. W sobotę (31 października) Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą skupować od producentów i sprzedawców kwiaty, które mieli już przygotowane do sprzedaży.
 
Kwiaty odkupione od sprzedawców przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ozdobiły także miasto Korsze.
 
czytaj dalej

SPIS ROLNY 2020 - INFORMACJA DODATKOWA DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że Rachmistrzem spisowym na terenie Gminy Korsze jest Pan Piotr Janicki. Można kontaktować się z rachmistrzem telefonicznie: 517 650 908. Natomiast może się zdarzyć, że do Państwa zadzwoni osoba z Urzędu Statystycznego w Olsztynie – takie osoby też są uprawnione (po przedstawieniu się i podaniu numeru identyfikatora) do zarówno przeprowadzenia ankiety jak też dokonania spisu rolnego. Prosimy nie odmawiać takiej osobie informacji do spisu (można zanotować dane tej osoby: imię, nazwisko, nr identyfikatora i upewnić się  w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie – tel. 89 5243631.
 
 
czytaj dalej

NOWE OBOSTRZENIA

Do 29 listopada będą obowiązywały nowe restrykcje rządowe. Zasady bezpieczeństwa zostały rozszerzone o obowiązkową naukę zdalną dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz przedłużenie nauki zdalnej do 29 listopada dla uczniów z klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych, a także zamknięcie placówek kultury i zamknięcie sklepów w galeriach handlowych. Hotele będą mogły przyjmować jedynie gości podróżujących służbowo. Zasady dotyczące handlu i życia społecznego wchodzą w życie w sobotę 7 listopada. Najmłodsi uczniowie rozpoczynają naukę zdalną od poniedziałku 9 listopada. Ograniczenia nie dotknęły przedszkoli i żłobków, które będą działały jak dotychczas. 
czytaj dalej

POMOC DLA PRODUCENTÓW I SPRZEDAWCÓW CHRYZANTEM

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
czytaj dalej

BĄDŹ OSTROŻNY- CZAD - CICHY ZABÓJCA!

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.
 
OSTRZEGAMY!
 
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
 
 
 
PRZYPOMINAMY!
 
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
 
Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
 
RADZIMY!
 
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
 
 
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
 
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
 
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
 
 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
 
 
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).
 
 
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

 
Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:
 • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
 • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.
 
 
 
W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:
 
 • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
 • nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
 • przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
 • przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
 • wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
 • wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).
 
 
Gdy opuszczasz mieszkanie:
 
 • sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
 • przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
 • u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.
 
 
Gdy powstanie pożar:
 
 • zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112
 • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
 • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
 • nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
 • nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).
 
 
 
Gdy poczujesz gaz:
 
 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
 • powiadom sąsiadów,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 • otwórz szeroko okno,
 • wyjdź na zewnątrz budynku.
 
 
 
 
Numer alarmowy - 112
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
 
 
 
PAMIĘTAJMY!
 
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
 
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 
 
 

Załączniki

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O RYZYKU WYSTĄPIENIA W POLSCE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HPAI

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu

(link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks).

Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.
czytaj dalej

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Korsze.
czytaj dalej

KĄCIK MAŁEGO ROLNIKA

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Olsztynie. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotem konkursu jest stworzenie Kącika Małego Rolnika w sali przedszkolnej lub w dowolnym miejscu na terenie placówki. Zgłoszenia prac konkursowych dokonuje placówka przedszkolna do dnia 6 listopada 2020 r. Trzy najlepiej ocenione prace zostaną nagrodzone cennymi upominkami. Szczegóły konkursu w Regulaminie.
czytaj dalej

CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE - KOLEJNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej obowiązują w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego.
 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 53
Facebook Page Plugin
Youtube Player