Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To dobry moment, by wyrazić szacunek i uznanie, a także podziękować za ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
czytaj dalej

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie zaprasza wszystkich rolników na szkolenie pt. „Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2020 r. oraz wypełnianie wniosków o przyznanie płatności z pomocą aplikacji e- wniosek plus”. Szkolenie odbędzie się w dniu 17.03. 2020 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Serdecznie zapraszamy.
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie
 
czytaj dalej

ODWOŁANY DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu korona wirusem SARS-CoV-2  odwołuje się zaplanowany w Urzędzie Miejskim w Korszach na 16 marca 2020r. dyżur Pracowników Urzędu Skarbowego w Ketrzynie, którzy mieli zapewnić pomoc zainteresownaym podatnikom w prawidłowym wypełnianiu obowiązku podatkowego PIT.
 
czytaj dalej

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W MOK KORSZE

Mało kto pamięta, że zaraz po Dniu Kobiet swoje święto mają również Mężczyźni. Z tej okazji od kilku już lat Miejski Ośrodek Kultury w Korszach do wspólnego świętowania zaprasza kobiety i mężczyzn. Program z tej okazji w tym roku był wyjątkowo bogaty.
 
czytaj dalej

DZIEŃ KOBIET W BABIEŃCU

Każda okazja jest dobra, aby spotkać się i miło spędzić czas. Taką okazją było święto pań z Babieńca. Tradycyjnie KGW „Baby z Babieńca” przygotowały potrawy, każda była miłym zaskoczeniem dla oczu i ust. Dania smakowały jeszcze lepiej niż wyglądały - a jak święto to i tort,  który został zrobiony przez Sołtys Babieńca.
 
Czesława Orłowska-Staniszewska

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom pragnę życzyć zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha.
Sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym.
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie.
Dużo uśmiechu na każdy Dzień!
 
                                                                                      Burmistrz Korsz
                                                                                         Ryszard Ostrowski

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informujemy, że urzędnik wyborczy w Gminie Korsze p. Katarzyna Humieńczuk pełnić będzie w Urzędzie Miejskim w Korszach dyżury,
w szczególności w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji.
 
terminy dyżurów:
9 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
16 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
23 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
 
miejsce dyżurów: Urząd Miejski w Korszach, ul. A. Mickiewicza 13 - pokój 118, I piętro.
 
czytaj dalej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informuje się, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OG.0050.4.2020 Burmistrza Korsz z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji w Gminie Korsze w 2020 r. dokonano wyboru organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację.
 
Informacje o złożonych ofertach i kwotach przyznanych dotacji zawiera:
 
  1. tabela nr 1 w zakresie zadania nr 1
  2. tabela nr 2 w zakresie zadania nr 2.
czytaj dalej

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORSZ

 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
BURMISTRZ KORSZ
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2020 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz
ochrony i promocji zdrowia
 
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 42
Facebook Page Plugin
Youtube Player