Aktualności

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

  • 11-02-2019
Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.
 
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda – 5.000 zł
II Nagroda –3.000 zł
III Nagroda–2.000 zł
 
Termin składania prac: 30 06.2019r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją