Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY MLECZNEJ W KORSZACH

  • 14-03-2019
W środę 13 marca br. Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sidorowicz podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem, Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwią Jaskulską umowę na przebudowę drogi gminnej ulicy Mlecznej w Korszach Nr 123503N. Gmina Korsze otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Całkowity koszt całkowity inwestycji wynosi: 552 481,70 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 351 543,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją