Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.04.2019 r.

  • 20-03-2019
Burmistrz Korsz na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Korszach Uchwałą nr VII/46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r poz. 1155) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 18,00 zł od osoby miesięcznie, natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie 36,00 zł od osoby miesięcznie.
 
Burmistrz Korsz informuje również, iż w związku ze zmianą stawki, właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
 
Wpłaty należy dokonać w kasie lub na indywidualne konto bankowe z dopiskiem „opłata za odpady”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją