Aktualności

INFORMACJA

  • 01-08-2022
Informujemy, że w dniu 28 lipca 2022 r. Burmistrz Korsz podał do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. W/w informacje są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach - pod adresem www.bip.korsze.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korszach przy ul. Adama Mickiewicza 13 w pokoju nr 214 lub telefonicznie pod nr 89 754 10 95.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją