Aktualności

KOLEJARZE Z KORSZ PIELGRZYMOWALI DO STOCZKA

  • 06-09-2022
W ostatnią niedzielę sierpnia (28.08.2022r.) w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (Warmińskim) odbyły się tradycyjnie główne Uroczystości Odpustowe w których uczestniczył Poczet Sztandarowy Duszpasterstwa Kolejarzy z Korsz na czele z koordynatorem Duszpasterstwa Bolesławem Tumowskim. W poszukiwaniu łask każdego roku w drugiej połowie sierpnia do Stoczka przybywają tysiące pielgrzymów. W szczególną misję Sanktuarium wpisuje się nieustanna modlitwa o Pokój.Stoczek Klasztorny to miejsce, gdzie znajduje się jedyny na Warmii obraz Matki Bożej koronowany osobiście przez bł. Jana Pawła II. Jest to też miejsce, gdzie więziony był prymas Wyszyński. Swój pobyt w odosobnieniu w warmińskim sanktuarium wspominał: "Siedząc w więzieniu w Stoczku Warmińskim, zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim jako siły jednoczącej (...) Wtedy to oddałem się w Jej macierzyńską niewolę".Kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany przez komunistów na początku lat 50. ubiegłego wieku. Lata odosobnienia spędził w Stoczku, a także w Prudniku i Komańczy. Jego cela w stoczkowskim klasztorze jest obecnie izbą pamięci prymasa.