Aktualności

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

  • 21-09-2022
Informujemy, że od dziś – 21 września 2022 r. – rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatków do pozostałych źródeł energii (biomasa, LPG, olej opałowy)
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ciepła jest:
- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- kocioł olejowy,
wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:
a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30  listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach -  pokój 102.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją