Aktualności

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

  • 10-11-2022
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Korsze.
Zimowe utrzymanie dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Korsze
 
Drogi gminne
Osobą koordynującą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Korsze oraz ulic powiatowych na terenie miasta Korsze w sezonie 2022/2023, jest pracownik Urzędu Miejskiego w Korszach - Wojciech Ruszczyk
 
Telefony dyżurne:
w dniach pracy Urzędu w godz. 730 – 1530 tel. 89 754 20-11
w pozostałe dni całodobowo tel. 530 186 171
 
Drogi powiatowe
 
Podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Korsze, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20
 
Telefon dyżurny w godz. 500 - 1300  507 979 631
 
Drogi wojewódzkie
 
Podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Korsze jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie ul. Bałtycka 20
 
 
Obwód Drogowy Nr 1 Kętrzyn
 
DW 592 do skrzyżowania z DW 590 Korsze – Kętrzyn
DW 590 Barciany – Korsze do skrzyżowania z DW 592 (ulice Korsz)
Telefony dyżurne
w godz. 700 – 1500 tel. 89 752 47-19
w godz. 1500 – 700 tel. 89 752 47-19 lub 600 437 909
 
 
Obwód Drogowy Nr 2 Sędławki
 
DW 592 od skrzyżowania z DW 590 w kierunku Bartoszyce
Telefony dyżurne
w godz. 700 – 1500 tel. 89 764 32-29 lub 883 394 190
w godz. 1500 – 700 tel. 89 752 47-19 lub 600 437 909
 
 
Obwód Drogowy Nr 3 Biskupiec
 
DW 590 od skrzyżowania z DW 592 w kierunku Reszla
Telefony dyżurne
w godz. 700 – 1500 tel. 89 715 29-54
w godz. 1500 – 700 tel. 89 752 47-19 lub 600 437 909
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją