Aktualności

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

  • 04-04-2019
Informujemy, że urzędnik wyborczy w Gminie Korsze p. Katarzyna Humieńczuk będzie pełnić w Urzędzie Miejskim w Korszach dyżury, w szczególności w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji.
 
terminy dyżurów:
05.04.2019r. (piątek) godz. 10.00-12.00
8.04.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00-16.00
15.04.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00-16.00
26.04.2019r. (piątek) godz. 13.30-15.30
 
miejsce dyżurów:
Urząd Miejski w Korszach, ul. A. Mickiewicza 13
pokój 118, I piętro
Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją