Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • 09-06-2023
Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023 r. Burmistrz Korsz podał do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W/w informacje są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach - pod adresem http://http://www.bip.korsze.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korszach przy ul. Adama Mickiewicza 13 w pokoju nr 214 lub telefonicznie pod nr 89 754 10 95.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki