Aktualności

GRANTY PPGR - PRZYPOMNIENIE O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA

  • 16-11-2023
Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego laptopa w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".
 
Oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń, z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia, w imieniu którego umowę podpisywał rodzic lub opiekun prawny, oświadczenie składa uczeń.
 
Oświadczenie było dołączone do umowy wraz z procedurą monitorowania trwałości projektu jako załącznik nr 1 do w/w procedury.
Oświadczenie można również pobrać poprzez załącznik zamieszczony poniżej.
 
 
 
 
Dokument należy dostarczyć do końca grudnia bieżącego roku.
 
Podpisane Oświadczenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Korszach:
  • w biurze podawczym ( I. piętro, pok. 110),
  • w sekretariacie
  • w Referacie Oświaty i Kultury (II. piętro, pok. 205),
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Korszach, ul. Mickiewicza 13,
11-430 Korsze.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki