Aktualności

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

  • 09-05-2019
Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych. Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym. Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:
  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych,
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku.
W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Okręgowej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Okręgowej do biura Izby: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  22 maja 2019  r., lub  do biur terenowych W-MIR w Bartoszycach, Elblągu, Giżycku, Nowym Mieście Lubawskim, Szczytnie, Olecku.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: http://wmirol.org.pl/wybory-2019/
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją