Aktualności

KONKURS NGO

  • 28-03-2024
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oferty w formie elektronicznej należy składać do dnia 19.04.2024 roku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją