Aktualności

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KORSZE

  • 04-06-2019
30 maja br. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olszynie została podpisana umowa na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze”. W imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę podpisali Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego i Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego, natomiast w imieniu Gminy Korsze, Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski oraz Skarbnik Gminy Anna Sidorowicz.
 
W wyniku podpisanej umowy Gmina Korsze pozyskała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność Energetyczna”, Działanie 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Korsze. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej następujących budynków: Ośrodka Zdrowia w Korszach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Remizy Straży Pożarnej w Korszach,  oraz budynek Urzędu Miejskiego i budynek na Stadionie Miejskim w Korszach. W wyniku realizacji projektu zostanie zmniejszone roczne zużycie energii  w budynkach oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje się wymianę centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji energooszczędnej oświetleniowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak i docieplenie ścian zewnętrzynych, podłóg i stropów.
Całkowita wartość projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze wynosi” 5 957 334,71 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 765 867,77 zł.

 

 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją