Aktualności

INFORMACJA

  • 06-06-2019
Urząd Miejski w Korszach informuje, iż Nadleśnictwo Srokowo posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) potwierdzający wysokie standardy prowadzonej gospodarki leśnej zgodnie z zasadą trwałości lasu. W związku z powyższym wytypowano część lasów będących w Zarządzie Nadleśnictwa Srokowo jako ekosystemy referencyjne, w których nie jest prowadzona gospodarka leśna oraz lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym lasy o szczególnym znaczeniu dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Szczegółowa lokalizacji ww. powierzchni wraz z mapą podglądową znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa (www.srokowo.olsztyn.lasy.gov.pl).
 
Od dnia 17.05.2019 r. prowadzone są konsultacje społeczne mające na celu zweryfikowanie i ocenę wyżej wymienionych powierzchni. Wszelkie uwagi dotyczące ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych można zgłaszać do 09.06.2019 r. na formularzach konsultacyjnych. Uwagi należy przesyłać na adres nadleśnictwa lub na e-mail: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją