Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 1-2/2020 NA WDRAŻANIE OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD BARCJA W RAMACH LSR 2014-2020 REALIZOWANEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2.

  • 12-02-2020
Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 24 lutego 2020 do 13 marca 2020 r. w godzinach od 9.00-15.00. W dniu 13 marca 2020 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją