Aktualności

KONKURS "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR"

  • 14-02-2020
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
 
 
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2020r.
 
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie http://www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją