Aktualności

DARMOWE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORSZE

  • 20-04-2020
W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia obostrzeń dotyczących stanu epidemii na terenie Polski, Burmistrz Korsz podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych, które zgodnie z zaleceniami WHO zmniejszają ryzyko zachorowania na COVID-19 i dystrybucji ich wśród mieszkańców gminy Korsze. Maseczki zostaną zakupione z środków budżety Gminy Korsze oraz dzięki wsparciu firmy EDP RENEWABLES.

 
Informujemy, iż od dnia 16 kwietnia na terenie RP jest obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. W związku z powyższym, do Waszych gospodarstw domowych od 20 kwietnia dostarczone zostaną nieodpłatnie maseczki ochronne w ilości 2 szt. na każde gospodarstwo domowe. Wyłącznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych, dostarczona zostanie 1 maseczka ochronna. Maseczki są wielokrotnego użytku. Aby maseczka wielorazowa była dla nas bezpieczna, musi być regularnie dezynfekowana.

 
Maseczki zostaną do Państwa dostarczane za pośrednictwem sołtysów oraz gońca Urzędu Miejskiego Korszach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, maseczki będziemy się starali dostarczać do Państwa w sposób jak najmniej inwazyjny bez fizycznego kontaktu z Państwem, zostaną wrzucone do skrzynek na listy. Informujmy również, iż maseczki są pakowane, sterylnie, każda osobno i w pełni zabezpieczona.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: DARMOWE MASECZKI DLA MISZKAŃCÓW GMINY KORSZE

Informujemy, iż od dnia 16 kwietnia na terenie RP jest obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. W związku z powyższym do Państwa gospodarstw domowych od 20 kwietnia sukcesywnie dostarczane będą nieodpłatnie maseczki ochronne w ilości 2 sztuk na każde gospodarstwo domowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych dostarczona zostanie 1 maseczka ochronna. Maseczki są wielokrotnego użytku. Aby maseczka wielorazowa była dla nas bezpieczna, musi być regularnie dezynfekowana.

 
Maseczki zostaną do Państwa dostarczane za pośrednictwem sołtysów oraz gońca Urzędu Miejskiego Korszach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców maseczki będziemy się starali dostarczać do Państwa skrzynek na listy. Informujmy również, iż każda maseczka w celu jej zabezpieczenia jest pakowana osobno.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją