Aktualności

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

  • 23-06-2020
30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00  w  sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Korszach.   W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców - sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.  
PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH:
1. Otwarcie sesji.
    
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
    
3. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.
    
4. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.
    
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
    
6. Ocena wykorzystania funduszy sołeckich sołectw w 2019 r.
 
7.  Informacja z działalności Przedszkola Miejskiego w Korszach za 2019 r.
 
8.  Informacja z działalności placówek oświatowych działających na terenie gminy Korsze za 2019 r., tj:
a)  Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie;
b)  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach;
c)  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach;
d)  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie.
9. Informacja o planowanych pracach interwencyjnych wraz z analizą stanu bezrobocia z  uwzględnieniem działań ograniczających to zjawisko.
 
10. Informacja o organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
 
   11. Interpelacje i zapytania.
 
   12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 
   13. Podjęcie uchwał w sprawach :
a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2020-2034,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2020,

   14. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją