Aktualności

V Sesja Rady Miejskiej w Korszach

  • 31-12-2018
Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2019-2030,
b) zmiany budżetu Gminy Korsze na rok 2019.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją