Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

  • 19-02-2021
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji na poniższe zadania:
  1. Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie.
  2. Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
 
 
Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie: Witkac.pl
 
Termin składania ofert w wersji elektronicznej wyznaczano na dzień 12 marca  2021 r. do godz. 15:30.
 
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono na dzień 16 marca  2021 r.  do godz. 15:30.
 
Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta  w systemie Witkac.pl lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Korszach (tel. 89 754 04 13).
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją