Aktualności

KOLEJNA INWESTYCJA W GMINIE KORSZE

  • 02-06-2021
We wtorek 1 czerwca 2021 w Urzędzie Miejskim w Korszach miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy imienia Ks. Budyna w Korszach”.
Wykonawcą robót będzie zakład usługowy EKO-WOD Michał Czarnecki z Kętrzyna - firma wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Ze strony Gminy Korsze umowę podpisał Zastępca Burmistrza Wiesław Prusik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sidorowicz. W ramach prac zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia wraz z oświetleniem.
 
Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Wartość zadania: 485 850, 00 zł brutto

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją