Wydarzenia

III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminy Korsze

 • 16-11-2018
 
Serdecznie zapraszamy na III posiedzenie Rady Seniorów, które odbędzie się 6 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja dotycząca gospodarki mieszkaniowej gminy Korsze m.in. przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań.
 4. Dyskusja i analiza zadań ujmowanych w budżecie gminy Korsze dotyczących seniorów w zakresie:
  • a) likwidacji barier architektonicznych i ocena stanu przystosowania wejść do obiektów użyteczności publicznej;
  • b) usprawnienia komunikacyjne zastosowanie większej czcionki na rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
  • c) rozwój infrastruktury rekreacyjnej, w tym: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych;
  • d) lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”;
  • e) ławeczki na skwerach, placach zabaw, przy chodnikach.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu z II Zebrania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Korsze z dnia 8 sierpnia 2018 roku.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją